چرا در زمان مطالعه خواب آلوده می شویم ؟

چرا در زمان مطالعه خواب آلوده می شویم ؟

چند علت اصلی خواب آلودگی هنگام درس خواندن:

۱- کندخوانی

شاید همه ما تصور کنیم که با آرام و دقیق خواندن، مطلب بهتر در ذهن مان ثبت خواهد شد،اما جالب است بدانیم که مغز ما در حالت سرعت مطالب رابهتر یاد می گیرد!

وقتی سرعت مطالعه کم است،مغز فرصت پرداختن به مسائل غیردرسی را پیدا میکند و این باعث خستگی مغز می شود.

 ۲- خستگی عضلات بدن

بعداز هر ۳۰دقیقه درس خواندن ۵ دقیقه استراحت کنیم،در آن ۵ دقیقه حرکات کششی انجام دهیم و خستگی عضلات خود را از بین ببریم.

 ۳- خستگی چشم

 برای جلوگیری از خستگی چشم ،کتاب را ۳۰سانتی متر با چشممان فاصله بدیم.

در زمان استراحت چشممان را با آب سرد بشوییم و به نقاط دور خیره شویم.

 ۴- سطحی خواندن

 با خط کشیدن زیر مطالب مهم ،یادداشت برداری و خلاصه نویسی سعی کنیم مطالب را عمیق بخوانیم و روی آن متمرکز شویم .

 ۵-آشفتگی ذهن و استرس

 گاهی چون برنامه ی مشخصی برای درس خواندن نداریم،استرس سراغ ما می آید و ذهن دائما نگران این است که آیا درس ها در موقع مقرر تمام خواهد شد یاخیر!

و مغزمان برای فرار از این آشفتگی خواب را انتخاب می کند…

بیایید با برنامه ریزی دقیق به ذهن خودمان کمک کنیم.

خواب آلودگی در زمان مطالعه

 

درباره دبستان نگین